Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla jäätmekava 2021-2026 vastuvõtmine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2020, 1

Viru-Nigula valla jäätmekava 2021-2026 vastuvõtmine

Vastu võetud 24.09.2020 nr 82

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ning jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Viru-Nigula valla jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Viru-Nigula valla jäätmekava aastateks 2021-2026 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Kunda Linnavolikogu 31.03.2015 määrus nr 6 "Kunda linna jäätmekava 2015-2020";
  2) Viru-Nigula Vallavolikogu 26.02.2015 määrus nr 2 "Viru-Nigula valla jäätmekava aastateks 2015-2020 vastuvõtmine".

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

Lisa Viru-Nigula valla jäätmekava aastateks 2021-2026

/otsingu_soovitused.json