Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Haapsalu linna arengukava 2018-2028

Haapsalu linna arengukava 2018-2028 - sisukord
  Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
  Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2021, 3

  Haapsalu linna arengukava 2018-2028

  Vastu võetud 26.10.2018 nr 26
  RT IV, 08.11.2018, 10
  jõustumine 11.11.2018

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  25.10.2019RT IV, 01.11.2019, 804.11.2019, osaliselt 01.01.2020
  30.11.2020RT IV, 10.11.2020, 2313.11.2020, osaliselt 01.01.2021
  24.09.2021RT IV, 07.10.2021, 210.10.2021

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, § 372 lg 3, lg 7, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 5 ja Haapsalu linna põhimääruse § 53 alusel.

  § 1.   Kinnitada Haapsalu linna arengukava 2018-2028 (lisatud).

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa Haapsalu linna arengukava 2018-2028
  [RT IV, 10.11.2020, 23 - jõust. 13.11.2020]

  Lisa Haapsalu linna arengukava tegevuskava 2019-2022
  [Kehtetu - RT IV, 01.11.2019, 8 - jõust. 01.01.2020]

  Lisa Haapsalu linna arengukava tegevuskava 2020-2023
  [Kehtetu - RT IV, 10.11.2020, 23 - jõust. 01.01.2021]

  Lisa Haapsalu linna arengukava tegevuskava 2021-2024
  [RT IV, 10.11.2020, 23 - jõust. 13.11.2020]

  Lisa Haapsalu linna arengukava tegevuskava 2021-2025
  [RT IV, 07.10.2021, 2 - jõust. 10.10.2021]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json