Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineTeemaplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimisseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine ning projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonna määruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2021, 4

Planeerimisseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine ning projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonna määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 23.09.2021 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse volitamine

  Planeerimisseaduses nimetatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitjate määramine delegeeritakse Tallinna Linnavalitsusele.

§ 2.  Planeeringute saatmine seisukohavõtuks linnaosakogule

  Planeeringud, mille algatamine, vastuvõtmine, kehtestamine või kehtetuks tunnistamine on linnavolikogu pädevuses, tuleb enne vastava eelnõu esitamist linnavolikogule saata seisukohavõtuks vastavale linnaosakogule.

§ 3.  Projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonna määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määrus nr 21 „Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. novembril 2021.

Tiit Terik
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json