Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Sillamäe linna 2021. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Sillamäe linna 2021. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2021, 6

Sillamäe linna 2021. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.09.2021 nr 84

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, § 38, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõigete 1 ja 3 alusel ning kooskõlas Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 506 lõigetega 1 ja 6.

§ 1.   Sillamäe linna 2021. aasta II lisaeelarve

  (1) Võtta vastu Sillamäe linna 2021. aasta II lisaeelarve vastavalt määruse lisale.

  (2) Kinnitada:
  1) põhitegevuse tulud 17 678 365 eurot vastavalt lisaeelarve lisale 1;
  2) põhitegevuse kulud 16 619 311 eurot vastavalt lisaeelarve lisale 2;
  3) investeerimistegevus vastavalt lisaeelarve lisale 3.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa Sillamäe linna 2021. aasta II lisaeelarve

Lisaeelarve lisa 1 Põhitegevuse tulud

Lisaeelarve lisa 2 Põhitegevuse kulud

Lisaeelarve lisa 3 Investeerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json