Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Aunimetuste „Vigala valla Aasta Ema“ ja „Vigala valla Aasta Isa“ statuut

Aunimetuste „Vigala valla Aasta Ema“ ja „Vigala valla Aasta Isa“ statuut - sisukord
  Väljaandja:Vigala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2012, 30

  Aunimetuste „Vigala valla Aasta Ema“ ja „Vigala valla Aasta Isa“ statuut

  Vastu võetud 25.02.2011 nr 4
  jõustumine 02.03.2011

  Käesoleva määrusega sätestatakse aunimetuse “Vigala valla Aasta Ema ja “Vigala valla Aasta Isa” statuut

  § 1.  Aunimetus “Vigala valla Aasta Ema” (edaspidi Aasta Ema) ja „Vigala valla Aasta Isa“ (edaspidi Aasta Isa) antakse ühele vallas elavale emale ja isale:
  1. kelle peredes kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last;
  2. kes on oma töös pädevad ja tunnustatud;
  3. kes osalevad aktiivselt ühiskondlikus tegevuses;
  4. kes on perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.

  § 2.  Aunimetuse saajad ei pea olema ühe pere ema ja isa.

  § 3.  Aunimetus, meene ja valla tänukiri antakse kinnitatud isikule üle tänuüritusel.

  § 4.  Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja tema elukoht elanike registri alusel peab olema Vigala vallas.

  § 5.  Aunimetuse saaja nime kinnitab Vigala Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjon oma otsusega.

  § 6.  Kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees kutsub igal aastal märtsi ja oktoobrikuu vallalehes või –kodulehel eraisikuid, asutusi, ettevõtteid, pereliikmeid esitama kandidaate aunimetuse saamiseks.

  § 7.  „Aasta Ema“ aunimetuse korral hiljemalt iga aasta aprilli ja „Aasta Isa“ aunimetuse korral hiljemalt iga aasta novembri kuu esimese nädala lõpuks tuleb esitada kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta aadressil, mis on lisatud üleskutsele. Kirjalik ettepanek peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1. kandidaadi nimi ja elukoht;
  2. laste arv, vanused ja nimed;
  3. kandidaadi töökoht ja amet;
  4. kandidaadi iseloomustus ja teenete loetelu/ tegevuse kirjeldus;
  5. ettepaneku tegija nimi.

  § 8.  Kultuuri- ja hariduskomisjon ei tohi ühte nime kahel korral aunimetuse saajaks kinnitada.

  § 9.  Komisjon vaatab laekunud ettepanekud läbi, valib aunimetuse saaja ning esitab ta võimalusel/vajadusel maakonda Rapla Naisseltsi juhatusele või Eesti Naisliidu juhatusele tiitli saamiseks.

  § 10.  Määrus jõustub 02.märts 2011.a.

  Enn Roosi
  Vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json