Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saue valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine

Saue valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Saue Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2012, 42

  Saue valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine

  Vastu võetud 24.01.2008 nr 1

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 37 ja “Rahvaraamatukogu seaduse” § 6 lõige 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Saue Vallaraamatukogu põhimäärus vastavalt lisale 1.

  § 2.  Kinnitada Ääsmäe Raamatukogu põhimäärus vastavalt lisale 2.

  § 3.  [Käesoleva määruse tekstist välja jäetud]

  § 4.  Määruse paragrahv 1 jõustub 01. aprillil 2008.

  § 5.  Määrus jõustub 01. veebruaril 2008.

  Indrek Tiidemann
  Volikogu esimees

  Lisa 1  Saue Vallaraamatukogu põhimäärus

  Lisa 2 Ääsmäe Raamatukogu põhimäärus