HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Nõo Põhikooli arengukava 2014/15 – 2016/17 kinnitamine

Nõo Põhikooli arengukava 2014/15 – 2016/17 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2014, 16

Nõo Põhikooli arengukava 2014/15 – 2016/17 kinnitamine

Vastu võetud 23.10.2014 nr 18

Määrus antakse „Põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse“ § 67 ja Nõo Vallavolikogu 27. veebruari 2014 määrusega nr 4 kehtestatud „Arengukava koostamise korra“ § 8 ja § 9 alusel ning arvestades asjaolu, et arengukava projekt on läbi arutatud ja heaks kiidetud Nõo Põhikooli õpilasesinduse, õppenõukogu ja hoolekogu, Nõo Vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni, vallaelukomisjoni ning Nõo Vallavalitsuse poolt.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Nõo Põhikooli arengukava 2014/15 – 2016/17 (lisatud).

§ 2.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse alates 2014/15 õppeaasta algusest.

Jaanus Järveoja
Volikogu esimees

Lisa Nõo Põhikooli arengukava