ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Albu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

Albu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Albu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2014, 48

  Albu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Vastu võetud 30.10.2014 nr 15
  jõustumine 10.11.2014

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 alusel olles tutvunud avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu tulemustega.


  § 1.  Albu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kinnitatakse vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub 10. novembril 2014.a.

  Jüri Kommusaar
  Volikogu esimees

  Lisa Albu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava