ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2015, 5

  Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

  Vastu võetud 29.10.2015 nr 67

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 (lisa).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 30.01.2013 määrus nr 145 ,,Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2013-2025“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Peep Aru
  linnavolikogu esimees

  Lisa Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 (arendamise kava lisadega saab tutvuda www.viljandivesi.ee/est/Oigusaktid)

  /otsingu_soovitused.json