HaridusKool

Teksti suurus:

Simuna Kooli koolivaheaegade kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2017, 10

Simuna Kooli koolivaheaegade kehtestamine

Vastu võetud 01.11.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 ning Väike-Maarja Vallavolikogu 26.11.2015 määruse nr 17 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“ alusel.

§ 1.  Simuna Kooli koolivaheagade kehtestamine

  Kehtestada Simuna Kooli 2017/2018 õppeaasta koolivaheajad järgmiselt:
 1) 21. oktoober - 29. oktoober 2017;
 2) 23. detsember 2017 - 07. jaanuar 2018;
 3) 17. märts - 25. märts 2018;
 4) 05. juuni - 31. august 2018.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär