HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava kohatasu määr ja tasumise kord

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2018, 24

Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava kohatasu määr ja tasumise kord

Vastu võetud 25.10.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste (edaspidi lasteasutus) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi kohatasu) määrad ja tasumise kord.

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetava osa määrad

  (1) Kohatasu määr lasteasutuses ühes kalendrikuus ühe lapse kohta on 12 eurot.

  (2) Perede puhul, kus lasteasutuses käib kaks ja enam last, on kohatasu määr ühes kalendrikuus ühe lapse kohta 10 eurot.

§ 3.   Kohatasu tasumise kord

  (1) Kohatasu tasutakse igakuiselt Setomaa Vallavalitsuse poolt koostatud arve alusel sellele märgitud tähtajaks.

  (2) Kohatasu on kohustus tasuda kõikide õppeperioodi kalendrikuude (1. september kuni 31. mai) eest.

  (3) Suveperioodil (1. juuni kuni 31. august) tasutakse kohatasu nende kalendrikuude eest, mil laps käib lasteasutuses.

  (4) Kohatasu tasutakse terve kalendrikuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust. Lapse puudumisel lasteasutusest kohatasu määra ümberarvestust ei tehta.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Värska Vallavolikogu 23.12.2015 määrus nr 16 „Värska Lasteaia kohatasu osaline katmine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Meremäe Vallavolikogu 10.10.2014 määrus nr 17 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate kaetava osa määra kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019. aastal.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json