Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2018, 37

Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 31.10.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2,Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määruse nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“ § 2 lõike 3 ning haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.   Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruses nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ (edaspidi määrus) tehakse järgmised muudatused:

  Määruse § 1 lõike 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(7) eluruumi kohandamine – mitte rohkem kui 10000,00 eurot aastas.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json