Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Toila valla arengukava 2018-2030

Toila valla arengukava 2018-2030 - sisukord
  Väljaandja:Toila Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2019, 7

  Toila valla arengukava 2018-2030

  Vastu võetud 30.10.2019 nr 68

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Toila valla arengukava aastateks 2018-2030 uus redaktsioon vastavalt lisadele 1 ja 2.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Toila Vallavolikogu 28.11.2018 määrus nr 38 „Toila valla arengukava 2018-2030”.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Roland Peets
  volikogu esimees

  Lisa Toila valla arengukava 201-2030

  Lisa Investeeringute kava

  /otsingu_soovitused.json