Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Toila valla eelarvestrateegia 2019-2023

Toila valla eelarvestrateegia 2019-2023 - sisukord
  Väljaandja:Toila Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2019, 10

  Toila valla eelarvestrateegia 2019-2023

  Vastu võetud 30.10.2019 nr 69

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Toila valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 (juurde lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Toila Vallavolikogu 28.11.2018 määrus nr 39 „Toila valla eelarvestrateegia 2018-2022”.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Roland Peets
  volikogu esimees

  Lisa Toila valla eelarvestrateegia 2019-2023

  /otsingu_soovitused.json