Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Mustvee valla eelarvestrateegia 2019-2023

Mustvee valla eelarvestrateegia 2019-2023 - sisukord
  Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2019, 11

  Mustvee valla eelarvestrateegia 2019-2023

  Vastu võetud 30.10.2019 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 2 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20, Mustvee Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr 10 „Mustvee valla põhimäärus“ § 37 ning Mustvee Vallavalitsuse 01.03.2018 määruse nr 9 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Mustvee valla eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2023 (lisatud määrusele).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Mustvee Vallavolikogu 31.10.2018 määrus nr 29 „Mustvee valla eelarvestrateegia 2018-2022“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aivar Saarela
  vallavolikogu esimees

  Lisa Mustvee valla eelarvestrateegia 2019-2023

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json