Teksti suurus:

Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2019, 14

Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmine

Vastu võetud 31.10.2019 nr 96

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Muuta Lüganuse Vallavolikogu 10.10.2018 määrusega nr 40 kinnitatud Lüganuse valla eelarvestrateegia pealkirja ja ühes sellega ka kehtivusperioodi ja sõnastada „Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 vastuvõtmine“ ning kinnitada muudatused terviktekstina (lisa).

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

Lisa  Lüganuse valla eelarvestrateegia 2019-2023

Lisa 1 Kohaliku omavalitsuse strateegia vorm, investeeringud ja arvestusüksuse strateegia vorm

/otsingu_soovitused.json