ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Kaugküttepiirkonna soojuse müügi piirhinna kehtestamine

Väljaandja:Elva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2012, 21

Kaugküttepiirkonna soojuse müügi piirhinna kehtestamine

Vastu võetud 30.09.2008 nr 4

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 30 lõike 1 punkti 3, kaugkütteseaduse paragrahv 9 lõike 3, OÜ Elva Soojus taotluse ja Elva Linnavolikogu maa-ja keskkonnakomisjoni protokollilise otsuse nr 4; 18.09.2008 alusel.


1. Kehtestada OÜ Elva Soojus, registrikood 10255847, poolt Elva linna kaugküttepiirkonnas müüdava soojuse kõrgeimad piirhinnad alljärgnevalt:
1.1 füüsilisele isikule isiklikuks tarbeks ja elamu-või korteriühistule 52,28 eurot/Mwh;
1.2 juriidilisele isikule 56,56 eurot/Mwh.
2. Käesoleva määruse punktis 1 sätestatud hindadele lisandub käibemaksuseaduses sätestatud käibemaks.
3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Reno Laidre
Linnapea

Salle Ritso
Linnasekretäri asendaja

/otsingu_soovitused.json