Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Vallateede talihoolde juhend

Vallateede talihoolde juhend - sisukord
  Väljaandja:Pühalepa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.09.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2012, 31

  Vallateede talihoolde juhend

  Vastu võetud 01.12.2010 nr 6

  Käesolev määrus kehtestatakse majandus-ja kommunikatsiooniministri 17.detsembri 2002 määruse nr 45 "Tee seisundinõuded" alusel

  § 1.   Vallateede talihooldus on jagatud 5 piirkonda:

    (1) I piirkond -Tareste küla Loigu põik alates Loigu tänavast 110 m, Vesiroosi tänav 60 m Nõmme küla Veevärgi tee 160 m, Veevärgi põik 96 m, Pilpaküla Kabeli tänav Kärdla piirini 523 m, Metsa tänav Kärdla piirist Kabeli tänavani 218 m.

    (2) II piirkond -Tareste, Prählamäe, Linnumäe, Hausma külad.

    (3) III piirkond - Hiiessaare, Kukka, Lõbembe, Paluküla, Tubala, Ala, Loja, Lõpe, Sakla, Palade, Kõlunõmme, Partsi, Tammela, Undama, Vilivalla, Nõmba külad.

    (4) IV piirkond - Harju, Kuri, Sääre, Suuresadama, Reikama, Tempa, Hellamaa, Värssu, Puliste, Hagaste külad.

    (5) V piirkond - Heltermaa, Aruküla, Sarve, Soonlepa, Valipe, Suuremõisa, Hilleste, Vahtrepa, Kerema, Pühalepa, Salinõmme, Kalgi, Viilupi külad.

  § 2.   Talihoolet teostatakse töövõtjatega sõlmitud lepingute alusel valla teedel ja erateedel, mis on avaliku kasutamise lepingu alusel kantud teeregistrisse.

  § 3.   Erateel, mis ei ole avalikus kasutuses, teostab või tellib teenuse osutajalt lumetõrjet eratee omanik oma kulul.

  § 4.   Teede talihoolde järjekord:

    (1) valla hallatavate asutuste (koolid. lasteaiad jne) juurdepääsuteed ja teed, mida läbib koolibussi marsruut.

    (2) valla külade kesksed teed, põhimõttel tihedamast asustusest hajaasustuse suunas.

    (3) valla elanike registris olevate ja kohapeal elavate inimeste juurdepääsuteed kodudeni.

  § 5.   Erandina teostatakse valla kuludega lumetõrjetööd üksielavatele vanuritele erateedel või muul juhul talihoolet korraldava isiku korraldusel.

  § 6.   Teedelt, tänavatelt ja platsidelt alustatakse lumesaju või tuisu ajal lume eemaldamist kui lumekihi paksus on 10 cm või enam talihoolet korraldava isiku igakordsel korraldusel ja tellitavas ulatuses. Sõidetavus tagatakse hiljemalt 24 tunni möödumisel lumesaju või tuisu lõppemisest.

  § 7.   Eriolukorra järgselt pikeneb hooldetsükli aeg 24 tunni võrra. Eriolukord – tugev lumesadu (üle 20 cm lund 12 tunni jooksul), tuisk kestusega üle 12 tunni. Eriolukorra fikseerib vallateede talihoolet korraldav isik.

  § 8.   Lume raskuse all teele langenud puude korral võib ettevõtja lumetõrjetöö katkestada kuni maaomanik suurt masinat lõhkuva takistuse likvideerib.

  § 9.   Maaomanik, kelle kinnistul lumetõrjetöid teostatakse peab tähistama (nt punase lehviga või helkuriga tokiga) erilist tähelepanu vajavad postid, kivid, kiviktaimlad ja muu.

  § 10.   Tee seisunditaseme kindlaksmääramist ja kontrolli lepingujärgsete talihooletööde üle teostab valla talihoolet korraldav isik regulaarsete patrullsõitude käigus.

  § 11.   Määrusega tunnistatakse kehtetuks Pühalepa Vallavalitsuse 4.detsembri 2009 määrus nr 3 „Vallateede talihoolde juhend“.

  § 12.   Määrus rakendub 5.detsembril 2010.

  Ants Orav
  Vallavanem

  Riina Lilleõis
  Vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json