Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu liikmetele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord

Volikogu liikmetele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2012, 69

Volikogu liikmetele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord

Vastu võetud 16.03.2012 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punkti 22 ning Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006 määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib Are Vallavolikogu (edaspidi volikogu) volikogu liikmetele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise korda.

§ 2.   Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulude hüvitamine

  (1) Volikogu liikme kasutuses oleva sõiduauto või mootorsõiduki volikogu ülesannete täitmisega (v.a istungil osalemisega) seotud kulud hüvitatakse Vabariigi Valitsuse poolt sätestatud tingimustel ja määrades.

  (2) Ametisõitudega võrdsustatakse ka isikliku sõiduauto kasutamine töölähetusel.

  (3) Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvituse saamiseks peetakse isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kohta arvestust ning koostatakse hüvitise saamiseks vormikohane aruanne (lisa), mis esitatakse volikogu esimehele või tema asendajale.

§ 3.   Hüvitise väljamaksmine

  (1) Volikogu liikmele kompenseeritakse volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutused kuludokumentide alusel.

  (2) Volikogu liikmetele makstakse volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitust pärast volikogu esimehe või tema asendaja poolt viseeritud kuludokumentide esitamist raamatupidamisele. Hüvitus makstakse välja 5 tööpäeva jooksul.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 26. märtsil 2012.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

Lisa Aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json