PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Võru valla üldplaneeringu kehtestamine

Võru valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Võru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2013, 67

  Võru valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 09.04.2008 nr 42

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 31 ja planeerimisseaduse § 24 lõike 3 alusel.

  § 1.   Kehtestada Võru valla üldplaneering koos lisadega.

  § 2.   Teavitada otsustusest avalikkust 1 kuu jooksul pärast planeeringu kehtestamist ajalehes "Võrumaa Teataja", Võru Maavanemat ja Maa-ametit.

  § 3.   Määrus jõustub 12.04.2008.a.

  Priit Süüden
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Võru valla üldplaneering

  Lisa 2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

  Lisa 3 Kaardimaterjal (kaartidega saab tutvuda Võru valla kodulehel)

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json