Teksti suurus:

Märjamaa valla 2013. aasta III lisaeelarve

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2013, 68

Märjamaa valla 2013. aasta III lisaeelarve

Vastu võetud 03.12.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Märjamaa valla põhimääruse § 56 lg 2 ning Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra § 7 alusel.

§ 1.  Märjamaa valla 2013. a eelarve III lisaeelarve

  Märjamaa valla 2013. aasta eelarve III lisaeelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisana.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
Volikogu esimees

Lisa Märjamaa valla 2013.a III lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json