Teksti suurus:

Kambja valla 2013. aasta lisaeelarve

Kambja valla 2013. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2013, 85

  Kambja valla 2013. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 28.11.2013 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Kambja valla 2013. aasta lisaeelarve mahus 47 893 eurot (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Irma Drenkhan
  vallavolikogu esimees

  Lisa Kambja valla 2013. a lisaeelarve