Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Emmaste valla 2016. aasta eelarve lisaeelarve

Emmaste valla 2016. aasta eelarve lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2016, 37

  Emmaste valla 2016. aasta eelarve lisaeelarve

  Vastu võetud 28.11.2016 nr 55

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.  Kinnitada Emmaste valla 2016. aasta eelarve II lisaeelarve vastavalt lisale

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ülo Kikas
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Emmaste valla 2016. aasta eelarve II lisaeelarve