HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Jõgeva Linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. aastaks

Jõgeva Linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. aastaks - sisukord
    Väljaandja:Jõgeva Linnavalitsus
    Akti liik:määrus
    Teksti liik:algtekst-terviktekst
    Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
    Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
    Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2016, 38

    Jõgeva Linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. aastaks

    Vastu võetud 05.12.2016 nr 7

    Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 7, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 5 alusel.

    § 1.  Jõgeva Linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta 2017. aastal on:
    1) Jõgeva linna lasteaedade tavarühmas 290 eurot kuus, 3480 eurot aastas;
    2) Jõgeva linna lasteaedade tasandus- või sobitusrühmas erivajadusega lapsel 540 eurot kuus, 6480 eurot aastas;
    3) Jõgeva Kunstikoolis (õppetunde nädalas 1–5) 48 eurot kuus, 576 eurot aastas;
    4) Jõgeva Kunstikoolis (õppetunde nädalas 6–13) 95 eurot kuus, 1140 eurot aastas;
    5) Jõgeva Muusikakooli põhiõppeosakonnas 175 eurot kuus, 2100 eurot aastas;
    6) Jõgeva Muusikakooli huviõppeosakonna instrumendiõppes 40 eurot kuus, 480 eurot aastas;
    7) Jõgeva Muusikakooli huviõppeosakonna tantsuõppes 25 eurot kuus, 300 eurot aastas;
    8) Jõgeva Põhikoolis 80 eurot kuus, 960 eurot aastas;
    9) Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis 50 eurot kuus, 600 eurot aastas.

    § 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

    Raivo Meitus
    Linnapea

    Egle Lääne
    Linnasekretär