HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Jõgeva Linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. aastaks

Jõgeva Linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. aastaks - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2016, 38

  Jõgeva Linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. aastaks

  Vastu võetud 05.12.2016 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 7, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 5 alusel.

  § 1.  Jõgeva Linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta 2017. aastal on:
  1) Jõgeva linna lasteaedade tavarühmas 290 eurot kuus, 3480 eurot aastas;
  2) Jõgeva linna lasteaedade tasandus- või sobitusrühmas erivajadusega lapsel 540 eurot kuus, 6480 eurot aastas;
  3) Jõgeva Kunstikoolis (õppetunde nädalas 1–5) 48 eurot kuus, 576 eurot aastas;
  4) Jõgeva Kunstikoolis (õppetunde nädalas 6–13) 95 eurot kuus, 1140 eurot aastas;
  5) Jõgeva Muusikakooli põhiõppeosakonnas 175 eurot kuus, 2100 eurot aastas;
  6) Jõgeva Muusikakooli huviõppeosakonna instrumendiõppes 40 eurot kuus, 480 eurot aastas;
  7) Jõgeva Muusikakooli huviõppeosakonna tantsuõppes 25 eurot kuus, 300 eurot aastas;
  8) Jõgeva Põhikoolis 80 eurot kuus, 960 eurot aastas;
  9) Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis 50 eurot kuus, 600 eurot aastas.

  § 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

  Raivo Meitus
  Linnapea

  Egle Lääne
  Linnasekretär