HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord Rapla vallas

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2018, 1

Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord Rapla vallas

Vastu võetud 29.11.2018 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Sõidusoodustuse saaja

  (1) Sõidusoodustus kehtib neile statsionaarses õppes põhi- ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele õppeperioodil, kelle alaline elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Rapla vallas.

  (2) Mittestatsionaarses õppes õppijatele sõidukulu ei hüvitata.

§ 2.   Sõidusoodustuse tingimused

  (1) Sõit Rapla valla tellitud õpilasliinil on õpilaspileti esitamisel tasuta.

  (2) Õpilasliini puudumisel võimaldatakse eelarve vahendite arvelt sõidusoodustusi ühistranspordis järgmiselt:
  1) 100% ulatuses, kui üldhariduse omandamine toimub Rapla maakonnas;
  2) kui üldkeskhariduse omandamine toimub väljaspool Rapla maakonda, kompenseeritakse üks pilet õppenädalal sihtkohta ja tagasi 100% ulatuses või igapäevasel sõidul 50% ulatuses sõidupiletite või kuukaardi esitamisel;
  3) muu õppekeelega õpilastele kompenseeritakse sõidukulud 100% ulatuses lähima muu õppekeelega koolini.

  (3) Vallavalitsus võib antud korrast teha erandeid kirjaliku taotluse alusel eelarves sõidusoodustusteks ettenähtud vahendite piires, hüvitades põhjendatud juhul sõidupäeviku ja kuludokumentide alusel isikliku auto kasutamist õpilase sõidutamiseks kooli ja koju.

§ 3.   Sõidusoodustuse taotlemine ja maksmine

  (1) Õpilasliini puudumisel on vanemal või õpilasel alates 15. eluaastast võimalik taotleda tasuta sõidu kaarti või sõidukulude kompenseerimist kuludokumentide alusel.

  (2) Tasuta sõidu esmase kaardi väljastab Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) õpilasele tasuta.

  (3) Sõidukulude kompenseerimiseks kuludokumentide alusel esitatakse vallavalitsusele taotlus, millele lisatakse sõidupiletid või kuukaart. Taotluse vorm on kättesaadav valla kodulehel.

  (4) Väljamakse teostatakse hiljemalt taotluse esitamisele järgneva kuu 10. kuupäevaks taotluses märgitud isiku pangakontole.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse järgmised määrused:
  1) Rapla Vallavolikogu 25. septembri 2014. a määrus nr 20 „Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord Rapla vallas“;
  2) Raikküla Vallavolikogu 16. detsembri 2015. a määrus nr 32 „Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord Raikküla vallas“;
  3) Kaiu Vallavolikogu 26. oktoobri 2011. a määrus nr 15 „Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json