Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2018, 8

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 29.11.2018 nr 20
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja § 68 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruses nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) Määruse § 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis: „(3) Üldhariduskooli tugispetsialistile ja õpiabirühma õpetajale kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 250 eurot ning Narva Laste Loomemaja loodus- ja täppisteaduste osakonna õpetajale kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 125 eurot.“
  2) Määruse § 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis: „(4) Koolieelse lasteasutuse õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale) ja tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaia-psühholoogile), üldhariduskooli kasvatajale, ringijuhile, huvijuhile ja ujumisõpetajale ning huvikooli õpetajale, treenerile, huvihariduse spetsialistile, klaverisaatjale ja koreograafile kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 125 eurot. Koolieelse lasteasutuse magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale) ja tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaiapsühholoogile) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 250 eurot.“
  3) Määruse § 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis: „(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud lisatasu kuumäär on kokku kuni 50% pedagoogi kuutöötasust.“
  4) Määruse § 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis: „(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud ühekordsete toetuste ja preemiate määr on kuni 100% pedagoogi kuutöötasust.“

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.01.2019. a.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json