Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2018, 23

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 27.11.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Kose vallas moodustatakse 4 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1 - Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond;
  2) valimisjaoskond nr 2 - Tiigi tn 1, Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond;
  3) valimisjaoskond nr 3 - Oru kool, Oru küla, Kose vald, Harju maakond;
  4) valimisjaoskond nr 4 - Kesk tee 6, Ardu alevik, Kose vald, Harju maakond.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

§ 4.   Valimisjaoskond Kose valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Kose valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kose Vallavalitsuse 11.07.2017 määrus nr 7 „Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Merle Pussak
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid

/otsingu_soovitused.json