Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Elva valla spordivaldkonna tunnustusavalduste statuut

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2018, 60

Elva valla spordivaldkonna tunnustusavalduste statuut

Vastu võetud 04.12.2018 nr 12

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Elva valla tunnustusavalduste korra § 7 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev statuut sätestab Elva Vallavalitsuse poolt antavate spordivaldkonna tunnustusavalduste omistamise põhimõtted ja väljaandmise korraldamise.

  (2) Spordivaldkonna tunnustusavaldusteks on aunimetuste omistamine. Aunimetuste kandidaate saab esitada igaüks alates 1. detsembrist kuni 31. detsembrini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (3) Aunimetuste laureaadid valitakse vallavalitsuse moodustatud komisjoni poolt arvestades rahvahääletuse tulemusi.

  (4) Aunimetused antakse laureaatidele üle sportlaste korraldataval tänuüritusel jaanuarikuus.

  (5) Aunimetuste laureaatidele antakse üle meene ja tänukiri ning laureaadid kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 2.   Aunimetus Aasta spordisõber

  (1) Aasta spordisõbra aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on eelneval aastal Elva valla spordielu olulisel määral toetanud.

  (2) Aasta spordisõbra aunimetuse saaja on märkimisväärselt panustanud materiaalselt või mittemateriaalselt Elva valla spordiklubide, -alade, sportlaste ja spordirajatiste edendamisse ning tema panuse kaudu on valla spordielu elavnenud.

§ 3.   Aunimetus Aasta spordihing

  (1) Aasta spordihing aunimetus antakse isikule, kes on suure pühendumusega Elva valla spordielu arendamisse panustanud.

  (2) Aasta spordihinge aunimetuse saaja on enda tegevusega pikema aja jooksul aidanud kaasa Elva valla spordielu edendamisele, sportlaste ja spordialade arendamisele ning on eeskujuks kogukonnale.

§ 4.   Aunimetus Aasta sporditegu

  (1) Aasta sporditegu aunimetus antakse isikule või organisatsioonile eelneval aastal läbiviidud spordisündmuse korraldamise, spordirajatise loomise või uuendamise või muu spordialase ettevõtmise eest.

  (2) Aasta sporditegu aunimetuse saaja on lõikes 1 nimetatud tegevusega märkimisväärselt arendanud või aidanud kaasa Elva valla spordielu edendamisele või aidanud kaasa Elva valla maine kujundamisele.

§ 5.   Aunimetused parimatele sportlastele

  Parimate sportlaste aunimetused omistatakse järgmistes kategooriates:
  1) Aasta noormees vanuseklassides kuni 12 aastat, 13-14 aastat, 15-16 aastat, 17-18 aastat;
  2) Aasta neiu vanuseklassides kuni 12 aastat, 13-14 aastat, 15-16 aastat, 17-18 aastat;
  3) Aasta naisjuunior vastava spordiala vanuseklassis;
  4) Aasta meesjuunior vastava spordiala vanuseklassis;
  5) Aasta meesveteran vastava spordiala vanuseklassis;
  6) Aasta naisveteran vastava spordiala vanuseklassis;
  7) Aasta meessportlane vastava spordiala vanuseklassis;
  8) Aasta naissportlane vastava spordiala vanuseklassis;
  9) Aasta võistkond;
  10) Aasta treener.

§ 6.   Parimate sportlaste kandidaatide esitamine, nõuded kandidaadile

  (1) Kandidaadi esitamise avaldusel märgitakse kandidaadi nimi, elukoht, spordiala, esindatav klubi (olemasolul) ning kandidaadi sportlikud tulemused tunnustuse andmisele eelneval aastal.

  (2) Parima sportlase kandidaat peab olema Elva valla kodanik või esindama Elva valla spordiklubi.

§ 7.   Parimate sportlaste tunnustusavalduste määramine ja andmine

  Parimate sportlaste hulgast valitakse igas kategoorias välja kuni viis parimat, keda tunnustatakse tänukirjaga ning üks laureaat, keda tunnustatakse meenega.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) 2018. aasta tunnustuste omistamiseks saab aunimetuste kandidaate esitada alates 5. detsembrist 2018 kuni 5. jaanuarini 2019 Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (2) Määrusega kinnitatakse kandidaadi esitamise vorm (Lisa 1).

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Toomas Järveoja
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

Lisa 1 Kandidaadi esitamise vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json