HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2023‒2027 kinnitamine

Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2023‒2027 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2022, 11

Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2023‒2027 kinnitamine

Vastu võetud 30.11.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Räpina Vallavolikogu 15.08.2018 määruse nr 27 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.   Viluste Põhikooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2023–2027, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavalitsuse 19.12.2018 määrus nr 9 „Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2019-2023 ja tegevuskava aastateks 2019-2022 kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub 01.01.2023.

Enel Liin
vallavanem

Piret Paulson
vallasekretär

Lisa Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2023-2027 kinnitamine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json