Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Mulgi valla arengukava 2019–2026 ja eelarvestrateegia 2022–2026

Mulgi valla arengukava 2019–2026 ja eelarvestrateegia 2022–2026 - sisukord
Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2022, 12

Mulgi valla arengukava 2019–2026 ja eelarvestrateegia 2022–2026

Vastu võetud 22.11.2022 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Mulgi valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

  (1) Võtta vastu täiendatud Mulgi valla arengukava 2019–2026 vastavalt lisale 1.

  (2) Võtta vastu Mulgi valla eelarvestrateegia 2022–2026 vastavalt lisale 2.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Mulgi Vallavolikogu 23. septembri 2021. a määrus nr 152 „Mulgi valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2021–2025".

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa 1 Mulgi valla arengukava 2019-2026

Lisa 2 Mulgi valla eelarvestrateegia 2022-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json