Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Maamaksumäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2013, 22

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 19.12.2012 nr 11

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Maamaksumäärad

  Kehtestada 1. jaanuarist 2013 maamaksumääraks 1,9 % ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumääraks 1,0 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Ahti Kukk
volikogu esimees