HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Juurikaru Põhikooli põhimääruse kinnitamine

Juurikaru Põhikooli põhimääruse kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2013, 57

  Juurikaru Põhikooli põhimääruse kinnitamine

  Vastu võetud 21.12.2010 nr 49

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, Vändra Vallavolikogu 16.märtsi 2010 määruse nr 5 "Vändra valla põhimääruse kehtestamine" § 3 lõike 4 ja Vändra Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

  § 1.  Kinnitada Juurikaru Põhikooli põhimäärus (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 31.detsembril 2010.a.

  Vassili Padumäe
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Põhimäärus