Teksti suurus:

Tänavanimede kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2014
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2014, 16

Tänavanimede kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 23.12.2013 nr 186

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 3, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg-te 5 ja 6, Vabariigi Valitsuse seaduse § 106 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

§ 1.   Tunnistada kehtetuks järgmised ala planeerimise käigus kaotatud ning seni väljaehitamata tänavatele määratud nimed:

1) Laugu tänav (Haabersti linnaosa, Mustjõe asum);

2) Enela tänav (Haabersti linnaosa, Mustjõe asum);

3) Räni tänav (Nõmme linnaosa, Pääsküla asum).

§ 2.   Tallinna Linnaplaneerimise Ametil esitada Harju maavanemale ettepanek tunnistada kehtetuks järgmised õigusaktide sätted, millega määrati Laugu tänava, Enela tänava ja Räni tänava nimed:

1) Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 11. augusti 1953 otsuse nr 505 „Kesklinna rajoonis rajatud tänavatele nimetuste andmine" punkti 1 B-osa alapunkt b;

2) Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 11. augusti 1953 otsuse nr 505 „Kesklinna rajoonis rajatud tänavatele nimetuste andmine" punkti 1 B-osa alapunkt f;

3) Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 25. septembri 1959 otsuse nr 322 „Tallinna tänavate nimetuste kohta" lisa „Ümbernimetatavad, kui korduvate nimedega tänavad" C-osa punkt 20.

§ 3.   Haabersti Linnaosa Valitsusel ja Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada tänavasiltide eemaldamine.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json