Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Pihtla valla asjaajamiskord

Pihtla valla asjaajamiskord - sisukord
  Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2004
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2014, 19

  Pihtla valla asjaajamiskord

  Vastu võetud 19.05.2004 nr 5
  jõustumine 01.06.2004

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, avaliku teabe seaduse § 58 lõike 2, digitaalallkirja seaduse § 43 lõike 3, Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määrusega nr 80 kehtestatud Asjaajamiskorra ühtsete aluste § 53 lõike 4, Avaliku teabe seaduse § 58 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Pihtla valla asjaajamiskord.

  § 2.  Pihtla Vallavalitsuses korraldada asjaajamine lähtudes kinnitatud asjaajamiskorrast.

  § 3.  Digitaalallkirja kasutamise kord kinnitatakse eraldi määrusega.

  § 4.  Määrus avalikustada Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

  § 5.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Tõnu Post
  Volikogu esimees

  Lisa Kord