Teksti suurus:

Laeva valla 2013. a. III lisaeelarve vastuvõtmine

Laeva valla 2013. a. III lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2014, 22

  Laeva valla 2013. a. III lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 17.12.2013 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning Laeva Vallavolikogu 30.10.2012 määruse „Laeva valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra“ § 8 p 10 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Laeva valla 2013. aasta III lisaeelarve vastavalt määruse lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kaido Põdersoo
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Laeva valla 2013. aasta III lisaeelarve

  Lisa Seletuskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json