Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Kõpu valla terviseprofiil ja arengusuunad 2015-2020

Kõpu valla terviseprofiil ja arengusuunad 2015-2020 - sisukord
  Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2016, 4

  Kõpu valla terviseprofiil ja arengusuunad 2015-2020

  Vastu võetud 18.12.2015 nr 9

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 2 ja „Rahvatervise seaduse“ § 10 alusel.

  § 1.   Kinnitada Kõpu valla terviseprofiil ja arengusuunad vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Kõpu Vallavolikogu otsus 27.10.2010 nr 7 „Kõpu valla tervisprofiili kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Kaja Lind
  Volikogu esimees

  Lisa Terviseprofiil ja arengusuunad

  /otsingu_soovitused.json