Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Järvakandi valla jäätmekava 2016-2021 vastuvõtmine

Järvakandi valla jäätmekava 2016-2021 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2016, 12

Järvakandi valla jäätmekava 2016-2021 vastuvõtmine

Vastu võetud 30.12.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse paragrahvide 39, 42 ja 59 alusel.

§ 1.  Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Järvakandi valla jäätmekava 2016- 2021 vastavalt lisale 1.

Marko Matson
Volikogu esimees

Lisa 1 Järvakandi valla jäätmekava 2016- 2021