Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2019 - 2022

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2019, 11

Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2019 - 2022

Vastu võetud 20.12.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2022 vastuvõtmine

  Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2022 võetakse vastu vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Otepää Vallavolikogu 30. oktoobri 2014. a määrus nr 8 „Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2018“;
  2) Otepää Vallavolikogu 22. oktoobri 2015. a määrus nr 10 „Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2019“;
  3) Otepää Vallavolikogu 16. novembri 2016. a määrus nr 14 „Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2021“;
  4) Sangaste Vallavolikogu 26. novembri 2014. a määrus nr 10 „Sangaste valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2018“;
  5) Sangaste Vallavolikogu 8. oktoobri 2015. a määrus nr 5 „Sangaste valla eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2019“;
  6) Sangaste Vallavolikogu 18. oktoobri 2016. a määrus nr 7 „Sangaste valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2020“;
  7) Puka Vallavolikogu 14. oktoobri 2016. a määrus nr 20 „Puka valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2021 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Barkala
Volikogu esimees

Lisa Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2019 - 2022

/otsingu_soovitused.json