ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030

Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
  Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2019, 12

  Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030

  Vastu võetud 20.12.2018 nr 17

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

  § 1.   Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 kinnitatakse vastavalt lisale.

  § 2.   Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Otepää Vallavolikogu 18. augusti 2015. a määrus nr 4 „Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027“;
  2) Puka Vallavolikogu 27. augusti 2015. a määrus nr 3 „Puka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine“;
  3) Puka Vallavolikogu 11. oktoobri 2017. a määrus nr 6 „Puka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 kinnitamine“;
  4) Sangaste Vallavolikogu 21. detsembri 2009. a määrus nr 7 „Sangaste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009 - 2021“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Barkala
  Volikogu esimees

  Lisa Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030

  Lisa 1 VK-01 Otepää vald

  Lisa 1 VK-02 Otepää linn

  Lisa 1 VK-03 Aedlinn

  Lisa 1 VK-04 Pühajärve

  Lisa 1 VK-05 Sihva

  Lisa 1 VK-06 Vana-Otepää

  Lisa 1 VK-07 Sangaste

  Lisa 1 VK-08 Keeni

  Lisa 1 VK-09 Puka

  Lisa 1 VK-10 Komsi

  Lisa 1 VK-11 Nõuni

  Lisa 2 Investeeringute tabel

  /otsingu_soovitused.json