Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2019, 35

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 18.12.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Saku vallas moodustatakse 3 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Teaduse tn 14, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Tallinna mnt 10, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Kurtna tee 8, Kiisa alevik, Saku vald, Harju maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

§ 4.  Valimisjaoskond Saku valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Saku valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Saku Vallavalitsuse 01.08.2017 määrus nr 3 “Valimisjaoskondade moodustamine”.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Ots
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Siiri Raagmets
Vallasekretär

Lisa Valimisjaoskondade piirid