Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2019, 38

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 02.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 ja § 40 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2 ja § 47 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lg 2 ja § 34 lg 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Valga vallas moodustatakse 6 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 − Kesk tn 1, Valga linn, Valga maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 − Jaama pst 12, Valga linn, Valga maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 − Hargla küla, Valga vald, Valga maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 − Tehase tn 2, Tsirguliina alevik, Valga vald, Valga maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 − Õru alevik, Valga vald, Valga maakond;
 6) valimisjaoskond nr 6 − Lüllemäe küla, Valga vald, Valga maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

 (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 3;
 3) valimisjaoskond nr 4;
 4) valimisjaoskond nr 5;
 5) valimisjaoskond nr 6.

 (2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskond nr 2.

§ 4.  Valimisjaoskond Valga valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Valga valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Valga Linnavalitsuse 15.06.2017. aasta määrus nr 6 „Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Viktor Mägi
asevallavanem vallavanema ülesannetes

Anastasija Kikkas
jurist vallasekretäri ülesannetes

Lisa Valimisjaoskondade piirid

/otsingu_soovitused.json