Teksti suurus:

Sillamäe Linnavolikogu 27. juuni 2017. a määruse nr 78 „Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ muutmine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2019, 44

Sillamäe Linnavolikogu 27. juuni 2017. a määruse nr 78 „Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ muutmine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 27
, rakendatakse alates 1.01.2019

Määrus kehtestatakse Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 85 „Sillamäe Lasteaia Jaaniussike põhimäärus“ § 9 lõike 2, Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 86 „Sillamäe Lasteaia Päikseke põhimäärus“ § 9 lõike 2, Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 87 „Sillamäe Lasteaia Pääsupesa põhimäärus“ § 9 lõike 2 ja Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 88 „Sillamäe Lasteaia Rukkilill põhimäärus“ § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Muuta Sillamäe Linnavolikogu 27. juuni 2017. a määruse nr 78 „Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ (RT IV, 08.02.2018, 15) § 3 lõige 1 ja sõnastada see järgnevalt:
„(1) Lasteaia täistööajaga töötava õpetaja palga alammäär on 1 125 eurot ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetajal 1 250 eurot.“.

§ 2.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019. a.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json