Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 - sisukord
  Väljaandja:Tori Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.02.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2019, 52

  Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

  Vastu võetud 20.12.2018 nr 45

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 371 lõike 1, § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ning Tori Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 15 „Tori valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 10 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 (lisatud).

  § 2.   Kehtetuks tunnistatakse:

   
    1) Are Vallavolikogu 13.10.2017 määrus nr 16 „Are valla eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine“;
    2) Tori Vallavolikogu 12.10.2017 määrus nr 6 „Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021“;
    3) Sindi Linnavolikogu 08.10.2015 määrus nr 32 „Sindi linna eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine“;
    4) Sauga Vallavolikogu 20.10.2016 määrus nr 14 „Sauga valla eelarvestrateegia 2016-2021“;
    5) Sauga Vallavolikogu 12.10.2017 määrus nr 11 „Sauga valla eelarvestrateegia 2017-2021“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Enn Kuslap
  volikogu esimees

  Lisa 1 Eelarvestrateegia

  Lisa 2 Investeeringute tegevuskava

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json