Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse 20. veebruari 2018 määruse nr 4 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2021, 1

Rae Vallavalitsuse 20. veebruari 2018 määruse nr 4 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Vastu võetud 29.12.2020 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Rae Vallavalitsuse 20. veebruari 2018 määruse nr 4 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ § 5 lõige 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses: „6) Katseaja edukalt läbinud Rae valla munitsipaalkooli ja koolieelse lasteaia õpetaja ja tugispetsialisti ning Rae vallas tegutseva perearsti laps.“

§ 2.   Rae Vallavalitsuse 20. veebruari 2018 määruse nr 4 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ § 1 lõige 3 muudetakse järgmises sõnastuses: „(3) Rae valla koolieelsetesse lasteasutustesse on õigus kohta saada lapsel alates pooleteisest eluaastast, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Rae vald, välja arvatud § 5 lõike 2 p 6 puhul.“

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Helle Semmel
jurist vallasekretäri ülesannetes

Tanel Tammela
abivallavanem vallavanema ülesannetes

/otsingu_soovitused.json