Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tallinna teede liigid

Tallinna teede liigid - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2022, 12

  Tallinna teede liigid

  Vastu võetud 05.01.2022 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 3 alusel ning kooskõlas ehitusseadustiku § 92 lg-tega 5 ja 7, § 97 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 3. juuni 2021 otsusega nr 75 „Tallinna kohalike teede nimekiri“ ning majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015 määrusega nr 92 „Tee seisundinõuded“.

  § 1.  Kinnitada Tallinna teede liigid vastavalt lisale.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. detsembri 2016 määrus nr 52 „Tallinna teede liigid“.

  Evelyn Tohvri
  Osakonna juhataja

  Mihhail Kõlvart
  Linnapea

  Lisa Tallinna teede liigid

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json