Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 12 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ muutmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2022, 15

Saue Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 12 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ muutmine

Vastu võetud 30.12.2021 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Täiendada Saue Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määrust nr 12 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ §-ga 2¹ järgmises sõnastuses:
§ 2¹. Sotsiaalhoolekande seaduse ülesannete delegeerimine
Sotsiaalhoolekande seadusega (SHS) kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesandeid, mis ei ole Saue Vallavolikogu määrustega delegeeritud vallavalitsusele, täidab ametiasutus, välja arvatud:
1) SHS § 14 lõike 1 alusel tingimuste ja korra kehtestamine;
2) SHS § 133 lõike 6 alusel riikliku toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2022.

Harry Pajundi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json