Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 27.02.2020 määruse nr 9 „Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu teenuse toetamise kord“ ja Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2022, 16

Saue Vallavolikogu 27.02.2020 määruse nr 9 „Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu teenuse toetamise kord“ ja Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 30.12.2021 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Saue Vallavolikogu 27.02.2020 määruse nr 9 "Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu teenuse toetamise kord" muutmine

  Muuta Saue Vallavolikogu 27.02.2020 määruse nr 9 „Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu teenuse toetamise kord“ § 4 lõikeid 1 ja 2 ja sõnastada need järgmiselt:
„ (1) Toetuse suurus teenuse pakkujale, kes rakendab põhimõtet, et lapsevanemate või üksikvanema poolt kaetav kohatasu ühes kuus ühe lapse kohta ei ületa 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, on kuni 380 eurot kalendrikuus, kui mõlemad lapsevanemad või üksikvanem on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanik(ud). Toetus ei ole suurem kui 80% hinnakirja järgsest kohamaksumusest lapse kohta kuus.“
"(2) Toetuse suurus teenuse pakkujale, kes ei soovi fikseerida lapsevanema poolt kaetava kohatasu osa maksimaalset määra, on kuni 280 eurot kalendrikuus, kuid mitte suurem kui hinnakirja järgne kohamaksumus lapse kohta kuus, kui mõlemad lapsevanemad või üksikvanem on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanik(ud).“

§ 2.   Saue Vallavolikogu 27.02.2020 määruse nr 9 "Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu teenuse toetamise kord" muutmine

  Muuta Saue Vallavolikogu 27.02.2020 määruse nr 9 „Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu teenuse toetamise kord“ § 4 lõikeid 1 ja 2 ja sõnastada need järgmiselt:
"(1) Toetuse suurus teenuse pakkujale, kes rakendab põhimõtet, et lapsevanemate või üksikvanema poolt kaetav kohatasu ühes kuus ühe lapse kohta ei ületa 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, on kuni 400 eurot kalendrikuus, kui mõlemad lapsevanemad või üksikvanem on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanik(ud). Toetus ei ole suurem kui 80% hinnakirja järgsest kohamaksumusest lapse kohta kuus."
"(2) Toetuse suurus teenuse pakkujale, kes ei soovi fikseerida lapsevanema poolt kaetava kohatasu osa maksimaalset määra, on kuni 295 eurot kalendrikuus, kuid mitte suurem kui hinnakirja järgne kohamaksumus lapse kohta kuus, kui mõlemad lapsevanemad või üksikvanem on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanik(ud).“

§ 3.   Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 22 "Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine" muutmine

  Muuta Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ § 1 punkti 5 ja sõnastada see järgmiselt:
" 5) koduse lapse toetus 160 eurot kuus, v.a juulikuu;"

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse §-e 1 ja 3 rakendatakse 1. jaanuarist 2022.

  (2) Käesoleva määruse § 1 ja 3 jõustuvad üldises korras.

  (3) Käesoleva määruse § 2 jõustub alates 1. septembrist 2022.

Harry Pajundi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json