Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 28.06.2012 määruse nr 9 „Harku Valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2013
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2013, 24

Harku Vallavolikogu 28.06.2012 määruse nr 9 „Harku Valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 31.01.2013 nr 3

§ 1.   Harku Vallavolikogu 28.06.2012 määruses number 9 „Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord“ tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahv 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määruse eesmärk on luua 7-19 aastastele noortele (edaspidi harrastajad), kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub Harku vallas, võimalused huvi- ja sporditegevuseks eelkõige oma vallas ning võimaluste piires toetada nende huvi- ja sporditegevust teistes omavalitsustes.“


2) paragrahv 3 lõiget 1 täiendatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse määra ühe harrastaja kohta kuus kehtestab vallavalitsus. Ühe harrastaja kohta makstakse taotlejale toetust:
1) toetuse määra ulatuses, kui huvikool või spordiorganisatsioon asub ja tegutseb Harku vallas;
2) 30% ulatuses toetuse määrast, kui huvikool või spordiorganisatsioon ei asu ega tegutse Harku vallas.“

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Vallavolikogu 31.03.2005 määrus number 6 „Huvihariduse toetamise kord teise kohaliku omavalitsuse huvialakoolides“;
  2) Vallavolikogu 26.10.2006 määrus number 18 „Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2005 määruse nr 6 "Huvihariduse toetamise kord teise kohaliku omavalitsuse huvialakoolides" muutmine“
  3) Vallavolikogu 24.09.2009 määrus number 11 „Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2005 määruse nr 6 „Huvihariduse toetamise kord teise kohaliku omavalitsuse huvialakoolides“ muutmine“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Helikar Õepa
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json