HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lasteaia Rukkilill arengukava kinnitamine

Lasteaia Rukkilill arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2017, 15

  Lasteaia Rukkilill arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 24.01.2017 nr 96

  Võttes aluseks Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3 ja lähtudes Maardu Linnavalitsuse 17.01.2017 protokollilisest otsusest nr 6

  § 1.  Kinnitada Maardu linna lasteaia Rukkilill arengukava aastateks 2017-2019 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Elviira Piiskoppel
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Lasteaia Rukkilill arengukava aastateks 2017-2019