Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vormsi valla 2017. aasta eelarve

Vormsi valla 2017. aasta eelarve - sisukord
Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2017, 25

Vormsi valla 2017. aasta eelarve

Vastu võetud 30.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel ning lähtudes Vormsi valla põhimääruse § 601 ja § 62.

§ 1.  Eelarve

  Võtta vastu Vormsi valla 2017. aasta eelarve vastu vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

  Vormsi valla 2017. aasta eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa Vormsi valla 2017. aasta eelarve